η PRO4

    Η PRO4 είναι μια εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών και εν γένει καλλιτεχνικής φύσεως δραστηριοτήτων, η οποία φιλοδοξεί στην άρτια & υπεύθυνη παροχή πολλαπλών υπηρεσιών στο χώρο του θεάματος.
 
    Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, η παραγωγή και η παρουσίαση θεατρικών και χοροθεατρικών παραστάσεων,  συναυλιών, εκθέσεων, και γενικότερα ο  συντονισμός και η εκτέλεση κάθε μορφής πολιτιστικής δράσης. Η PRO4 δραστηριοποιείται και στο χώρο της διαχείρισης εκδηλώσεων όπως διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, σεμινάρια και συνέδρια, συνδυάζοντας την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό τους.
 
    Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα και παρέχει υπηρεσίες σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο, το χορό, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική αλλά καθώς και με οργανισμούς που συνεισφέρουν και παρεμβαίνουν στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου αλλά και διεθνώς. Η PRO4, με σαφή στόχο και προσανατολισμό, βασίζεται στην πολύτιμη και πολεπίπεδη εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων και των συνεργατών της στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού.
 
Μανόλης Σάρδης